Tidningen Medicinsk vetenskap - GRATIS

I Karolinska institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk vetenskap, kan du läsa om de senaste forskningsrönen inom medicin och hälsa samt möta forskarna bakom fynden.

BESTÄLL ETT GRATIS provexemplar av tidningen på medicinskvetenskap@ki.se


Kommentarer