Bli intervjuad av NSPH och få ett superpresenkort!

NSPH söker ungdomar mellan 13-18 år med neuropsykiatrisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning som vill delta i en intervjuundersökning. Syftet med intervjuerna är att ta tillvara ungdomarnas synpunkter för att stärka deras inflytande och förbättra de insatser de har från BUP, socialtjänsten och andra myndigheter.

Alla som blir intervjuade av NSPH får ett superpresenkort på 250 kr

Vill du eller ditt barn medverka i undersökningen, kontakta NSPH på info@nsph.se eller
08-120 488 40.

Kommentarer