Internationella stipendier

Är du verksam inom kultursektorn i Västra Götaland ?

Då kan du söka Västra Götalandsregionens internationella stipendier på sammanlagt 200 000 kr per år. Stipendierna kan delfinansiera projekt som stödjer och utvecklar den internationella kultursamarbete som finns mellan Västa Götalandsregionen och de regioner som nämnden har internationella samarbeten med.

Vi behöver din ansökan senast 15 september 2012.

Läs mer på vgregion.se/kultur/internationella-stipendier

Kommentarer