Samla Serlamärken och få bra skönlitteratur - Gratis !

Just nu bjuder Serla på underbara läsarupplevelser. Samla Serlamärken och få bra skönlitteratur för både och små. Totalt 40 titlar av välja mellan. Värdet på böckerna varierar mellan 50 - 200 kr. Du kan samla till hur många böcker du vill fram till 28 april 2012. När du samlat 10 Serlamärken kan du välja bland dessa boktidlar på www.adlibris.com/serlasverige Så här smalar du Serlamärken: 1.Klipp ut 10 Serlamärken från Serlas förpackningar. Eller samla 20 märken för 2 böcker, 30 märken för 3 böcker o.s.v 2. Lägg märkerna i ett frankerat kuvert tillsammans med namn, postadress och e-mailadress. 3. Skicka till Metsä Tissue AB, Läsglädje, 542 88 Mariestad senast 28 april 2012. Poststämpel gäller.

Kommentarer