Ange en vän och få 10.000 kr ! ! !

Vi tror att du sitter på en förmögenhet i form av arbetslösa vänner. Vi tycker att männsikor är värdefulla. Om de finns i din bekantskapskrets och desstuom har utbildning och erfarenhet och dessutom passar någon av våran uppdragsgivare kan vi betala 10.000 kr per person. Mer information hittar du på http://www.angeenvän.se/

Kommentarer